Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS), TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı için kurulmuş ve işletilmektedir

Başvuru Süreci

Sertifika başvuru süreci için tıklayınız

Sertifika Aldım Ne Yapmalıyım?

Sertifika aldıktan sonraki süreç için tıklyınız

İptal Süreci

Sertifika iptal süreci için tıklayınız

Fiyatlandırma

Sertifika fiyatlandırma bilgisi için tıklayınız

Kullanım Alanları

MM ESHS sistemi tarafından üretilen sertifikalar, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.