Yardım Masası

MÜS Nedir?

Elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması için kullanılacak elektronik sertifikadır (Mali Mühür Sertifikası).

GÜS Nedir?

Elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin gizliliğinin sağlanması için kullanılacak elektronik sertifikadır (Güvenlik Hizmetleri Sertifikası).

Donanım İçin Gerekli Sürücülerinin Yüklenmesi

Elektronik Mali Mühür sertifikasının kullanılabilmesi için;

  1. Akıllı Kart'a ait sürücünün yüklenmesi
  2. Akıllı Kart Okuyucusu'na ait sürücünün yüklenmesi

gerekmektedir. Sürücüleri yüklemek için buraya tıklayınız. Kullanmakta olduğunuz akıllı karta ya da okuyucusuna ait sürücünün hangisi olduğuna karar veremediyseniz; kurum yetkiliniz ya da Kamu SM çağrı merkezi ile iletişime geçiniz.